Je určena jak pro zhotovení zpevněné ochranné vrstvy se skelnou tkaninou na fasádních termoizolačních deskách, tak pro lepení desek k podkladu při zateplování budov lehce mokrou metodou. Je součástí systému BAUMASTER pro zateplování vnějších stěn budov. Desky přilepené touto maltou vyžadují dodatečné upevnění pomocí plastových roztažných hmoždinek. Podklady pro lepení izolačních desek mohou být: běžný beton, stěny z keramických prvků, lehké kamenivo a pórobeton se surovým a omítnutým povrchem. Po vypracování vytvoří homogenní šedou hmotu.