Lepicí malta na minerální vlnu
Je určena k lepení fasádních termoizolačních desek z minerální vlny k podkladu při zateplování budov lehce mokrou metodou. Je součástí systému BAUMASTER pro zateplování vnějších stěn budov. Podklady pro lepení izolačních desek mohou být: běžný beton, stěny z keramických prvků, lehké kamenivo a pórobeton se surovým a omítnutým povrchem. Izolační desky lepené lepicí maltou vyžadují dodatečné upevnění pomocí plastových roztažných hmoždinek. K provádění výztužné vrstvy ze skelné tkaniny na izolačních deskách z minerální vlny je nutné použít výztužnou lepicí maltu na minerální vlnu BAUMASTER.