Akrylátová omítka
Akrylátová omítka BAUMASTER, vyráběná na bázi akrylátové pryskyřice, je určena k nanášení tenkovrstvých, dekorativních omítek na betonové podklady, sádrové, cementové a vápenocementové omítky, sádrokartonové desky a sádrovláknité desky. Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. V závislosti na použitém minerálním plnivu lze dosáhnout hlazené a rýhované struktury s různou zrnitostí. Je vhodná zejména jako fasádní nátěr v systému zateplení vnějších stěn BAUMASTER s použitím polystyrenových desek.