Je určena k lepení desek z polystyrenu při zateplování budov lehce mokrou metodou. Je součástí systému BAUMASTER pro zateplování vnějších stěn budov. Podklady pro lepení desek z polystyrenu mohou být: běžný beton, stěny z keramických prvků, lehké kamenivo a pórobeton se surovým a omítnutým povrchem. Izolační desky lepené lepicí maltou vyžadují dodatečné upevnění pomocí plastových roztažných hmoždinek. K provádění výztužné vrstvy ze skelné tkaniny na polystyrenových deskách je nutné použít výztužnou lepicí maltu na polystyren BAUMASTER.