Je určena k vyrovnávání úbytků, prohlubní a jiných nerovností podkladu na stěnách a podlahách uvnitř i vně budov. Lze ji použít i pro zhotovení podlahové stěrky (min. 25 mm). Vynikající k přípravě podkladu pro další dokončovací práce: lepení obkladů, tepelně izolačních desek, omítání, nanášení podlahového podkladu. Vhodná pro: betonové, stěrkové a zděné podklady z keramických prvků, přírodního kamene, lehkého kameniva, pórobetonu a vápenocementových omítek. Nepoužívat na sádrové omítky.