Je určeno k lepení keramických obkladů a dlažeb v interiéru na nedeformovatelné, pevné a dobře přilnavé podklady, jako jsou: prostý beton, pórobeton, lehký beton s kamenivem, cementové stěrky (s vlhkostí do 2 %), cementové a vápenocementové omítky.