Značka BAUMASTER®, to jsou výrobky kapitálové skupiny, která se specializuje na dodávky výrobků a polotovarů pro stavebnictví maloobchodním a průmyslovým odběratelům. Skupina vznikla jako výsledek řady záměrů, které spojují vlastní zdroje surovin, know-how a výrobní podniky do konzistentního celku s vlastní prodejní sítí.

BAUMASTER® je značka a ucelená řada výrobků pro stavebnictví, také možnost výroby výrobků podle požadavků odběratele na základě individuálních receptur vyvinutých v našem Implementačním oddělení.

Prohlédnout video

Kvalita je zaručena přísnými výrobními a schvalovacími postupy při uvádění výrobků do oběhu, které jsou vypracovány podle zásad správných výrobních postupů (GMP). Naše podnikové laboratoře jsou vybaveny k provádění všech zkoušek v procesu certifikace. Zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků založenou na osvědčených technologiích a moderních recepturách.

Laboratoře v našich firmách zajišťují komplexní kontrolu na 4 úrovních kontroly kvality:

  • kontrola surovin
  • mezioperační kontrola
  • kontrola hotového výrobku
  • archivní kontrola
  • a specializovaný výzkum a vlastní testování zaváděných produktů.

Spolupracujte s námi!


Podívejte se také na: