Továrně připravená, suchá, vápenocementová malta pro zdění stěn a pilířů z keramických, betonových, vápenopískových prvků uvnitř i vně budov. Po vypracování vytvoří homogenní šedou hmotu.