Koncentrovaný penetrační nátěr BAMASTIC – na bázi vodné disperze akrylát-styrenové pryskyřice. Je určen k penetraci savých a porézních povrchů uvnitř i vně budov, zejména minerálních povrchů z pórobetonu, cihel, sádrových desek, sádrokartonových desek, keramických a silikátových dutých cihel, cementových podlahových stěrek a cementových, vápenocementových a jiných omítek. Používá se na vhodně připravený podklad před aplikací sádrových a hladkých omítek, cementových a vápenocementových omítek, vyrovnávacích vrstev, cementových stěrek a před použitím sádrových lepidel a lepicích malt. V závislosti na savosti a druhu podkladu se ředí vodou v poměru 1:2 (penetrace:voda) nebo 1:3 (penetrace:voda). Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Dokumenty ke stažení