Výztužná síťková malta – polystyren bílá je součástí komplexního vnějšího zateplovacího systému Baumaster. Je určena k lepení desek z polystyrenu a jejich vyztužení síťkou ze skleněných vláken při zateplování novostaveb a zateplovaných budov. Výztužná síťková malta – polystyren bílá se doporučuje ke zhotovení výztužné vrstvy pro omítky světlých barev. Podklady pro lepení desek z polystyrenu mohou být: běžný beton, stěny z keramických prvků, lehké kamenivo a pórobeton se surovým a omítnutým povrchem.