Je určeno k lepení kameninových a keramických obkladů a dlažeb se savostí > 0,5 % na většinu podkladů uvnitř i vně budov. Podklady mohou být: prostý beton, lehký beton s kamenivem, pórobeton; cementové a anhydritové stěrky, také s podlahovým vytápěním; cementové, vápenocementové a sádrové omítky; sádrokartonové desky, sádrovláknité desky, stěnové dřevotřískové desky; staré obklady a pružné těsnicí materiály.