Je určeno k lepení všech typů kameninových, keramických obkladů a dlažeb, včetně velkoformátových, na většinu podkladů uvnitř i vně budov. Lze jej použít i na obklady z přírodního kamene (s výjimkou mramoru) po předchozím ověření, že nedojde ke změně barvy. Podklady mohou být: prostý beton, lehký beton s kamenivem, pórobeton; cementové a anhydritové stěrky, také s podlahovým vytápěním; cementové, vápenné, vápenocementové a sádrové omítky; pevné sádrokartonové desky, sádrovláknité desky, stěnové dřevotřískové desky; staré obklady a pružné těsnicí materiály.