Továrně připravená suchá směs pro zhotovení cementových základů spojených s podkladem o minimální tloušťce 25 mm nebo na separační vrstvě o minimální tloušťce 35 mm. Vhodný pro aplikaci na všechny podklady a hydraulická pojiva. Lze jej použít k ukotvení plotových sloupků a k výrobě a opravám litých prvků přímo na stavbě po předchozí instalaci příslušné výztuže.