Továrně připravená suchá směs minerálního pojiva, minerálních plniv a dalších příměsí zlepšujících užitné vlastnosti tvoří po smísení s vodou hotovou směs pro zdění. Je určena pro vnější a vnitřní stěny ze silikátových prvků, pórobetonu nebo vápenopískových cihel spojených tenkovrstvými spárami.