Silikon-silikátová omítka BAUMASTER, vyráběná na bázi draselného vodního skla, silikonové emulze, vodné disperze akrylátové pryskyřice, minerálních plniv a modifikujících příměsí, je určena k ručnímu nanášení dekorativních omítek na betonové podklady, minerální podkladní omítky, sádrové podklady a sádrokartonové desky apod. Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. V závislosti na použitém minerálním plnivu lze dosáhnout hlazené a rýhované struktury s různou zrnitostí. Je vhodná zejména jako fasádní nátěr v systému zateplení vnějších stěn BAUMASTER.