MOZAIKOVÁ OMÍTKA BAUMASTER, vyráběná na bázi akrylátové pryskyřice a přírodní nebo barvené drti, je určena k nanášení dekorativních omítek na betonové podklady, sádrové, cementové a vápenocementové omítky, sádrokartonové desky a sádrovláknité desky a také na vyztužené vrstvy zateplovacích systémů. Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Mozaiková omítka je vhodná pro vnitřní stěny budov vystavené otěru, např. v halách, chodbách, na schodištích, a také pro vnější stěny vystavené rychlému znečištění: sokly, základy, rámy dveří a oken.