Továrně připravená suchá směs minerálního pojiva, minerálních plniv, trasu a dalších příměsí pro zlepšení pracovních vlastností. Určená pro zednické práce s pálenými cihlami a tvarovkami, v 5 barvách odpovídajících typickým barvám cihel. Použití této malty účinně snižuje riziko vzniku skvrn a bílých šmouh na povrchu stěny.