Továrně připravená suchá směs minerálního pojiva, minerálních plniv a dalších příměsí zlepšujících užitné vlastnosti tvoří po smísení s vodou hotovou směs pro zdění. Je určena pro vnější a vnitřní zdivo ze silikátových prvků, pórobetonu (tvárnic, cihel), betonových materiálů, struskobetonu nebo vápenopískových materiálů.