Je určeno k lepení všech typů kameninových, keramických obkladů a dlažeb, včetně velkoformátových, na většinu podkladů uvnitř i vně budov. Ideální pro lepení mozaikových obkladů a desek z přírodního kamene (mramor, vápenec, pískovec, žula atd.) na pevné i deformovatelné podklady. Podklady mohou být: prostý beton, lehký beton s kamenivem, pórobeton; cementové a anhydritové stěrky, také s podlahovým vytápěním; cementové, vápenné, vápenocementové a sádrové omítky; pevné sádrokartonové desky, sádrovláknité desky, stěnové dřevotřískové desky; staré obklady pevně spojené s podkladem a pružné těsnicí materiály.