Je určeno k lepení keramických obkladů a dlažeb v interiéru na nedeformovatelné, pevné a dobře přilnavé podklady a v exteriéru v místech bez tepelného pnutí. Podklady: prostý beton, pórobeton, lehký beton s kamenivem, cementové stěrky (s vlhkostí do 2 %), cementové, vápenocementové, vápenné a sádrové omítky.