Továrně připravená suchá směs pro vytvoření spojovací vrstvy před nanesením vrchní vrstvy cementové a vápenocementové omítky. Pro vnitřní i venkovní použití na hrubých podkladech z cihel, keramických bloků, vápenopískových bloků, pórobetonu, dutých cihel, štípkocementových desek atd.