Fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo-wapienna zaprawa, do murowania ścian i filarów z elementów ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Po zarobieniu tworzy jednorodną masę o szarej barwie.