Marka BAUMASTER® to produkty grupy kapitałowej specjalizującej się w zaopatrywaniu odbiorców detalicznych i przemysłowych w wyroby i półprodukty dla budownictwa. Grupa została zbudowana jako konsekwentny ciąg przedsięwzięć łączących własne źródła surowców, know how i zakłady produkcyjne w integralną całość z własną siecią sprzedaży.

BAUMASTER® to marka i kompleksowa oferta produktów dla budownictwa, również możliwość produkowania wyrobów pod oczekiwania klienta na bazie indywidualnych receptur opracowywanych w naszym Dziale Wdrożeń.

Zobacz film

Gwarancją jakości są rygorystyczne procedury produkcyjne i procedury dopuszczające produkty do obrotu, przygotowane według zasad Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP). Laboratoria naszych firm są przystosowane do prowadzenia wszystkich badań w procesie certyfikacji. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów opartą na sprawdzonych technologiach i nowoczesnych recepturach.

Laboratoria istniejące w naszych firmach zapewniają możliwość pełnej kontroli na 4 poziomach kontroli jakości:

  • kontroli surowca
  • kontroli międzyoperacyjnej
  • kontroli wyrobu gotowego
  • kontroli archiwalnej
  • oraz badań specjalistycznych i własnych badań produktów wdrażanych.

Zapraszamy do współpracy!


Zobacz również: