Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania cementowych podkładów związanych z podłożem o minimalnej grubości 25 mm, względnie na warstwie rozdzielczej o minimalnej grubości 35 mm. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach i spoiwach hydraulicznych. Można go stosować do kotwienia słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania i naprawy elementów wylewnych bezpośrednio na budowie po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia.