Skoncentrowany grunt BAUMASTIC- na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowo-styrenowej. Przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności podłoży mineralnych wykonanych z betonu komórkowego, cegły, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, pustaków ceramicznych i silikatowych, podkładów podłogowych cementowych oraz tynków cementowych, cementowo-wapiennych i innych. Stosuje się go do odpowiedniego przygotowania podłoża przed wykonywaniem tynków i gładzi gipsowych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, warstw wyrównawczych, podkładów cementowych oraz przed użyciem klejów gipsowych i zapraw klejących.

W zależności od chłonności i rodzaju podłoża rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:2(grunt: woda) lub 1:3 (grunt: woda). Stosuje się do wnętrz i na zewnątrz.

Dokumenty do pobrania