Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka przeznaczona do wykonywania warstwy szczepnej przed nałożeniem narzutu wierzchniego z tynków cementowych i cementowo- wapiennych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na podłoża surowe wykonane z : cegieł, bloczków ceramicznych, wapienno- piaskowych, betonu komórkowego, pustaków, płyt wiórowo-cementowych itp.