Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych i innych domieszek poprawiających właściwości użytkowe, po zarobieniu wodą tworzy gotową masę do murowania. Przeznaczona do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych murów z elementów silikatowych, betonu komórkowego, lub bloczków wapienno-piaskowych łączonych ze sobą na cienkowarstwowe spoiny.