Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym. Po rozcieńczeniu z wodą stosowana jako roztwór gruntujący (betonów, murów z cegły, stropodachów, tarasów, połaci dachowych, itp.) pod powłoki hydroizolacyjne wykonane z Dysperbitu, Styrbitu 2000, pap termozgrzewalnych i innych materiałów powłokowych. Stosowana również do gruntowania wełny mineralnej przed klejeniem do podłoży.