Wylewka betonowa M15 służy do wykonywania cementowych posadzek podłogowych połączonych z podłożem minimalną warstwą od 25 mm sięgającą do 80mm. W szczególności powinna być używana do wykonywania posadzek oraz warstw dociskowych, podkładowych i kształtujących spadek. Stosuje się ją również jako podkład "pływający" na izolacjach przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych, w ogrzewaniu podłogowym oraz podkład na warstwie rozdzielczej o minimalnej grubości 35 mm. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach i spoiwach hydraulicznych. Zaprawą można wykonywać drobne elementy konstrukcyjne po wcześniejszym ułożeniu właściwego zbrojenia.